Projects

Register Form

register

O aplikacji Aplikacja to sam klient w Angularze 6. Prezentuje formularz rejestracji podzielony na 3 kroki. Wygląd częściowo bazuje na wyglądzie aplikacji Clinic Jednak tutaj walidacja formularza używa template-driven forms….

Clinic – klient Angular + serwer Java + PostgreSQL

clinic

O aplikacji Aplikacja Clinic to właściwie zalążek pomysłu na wirtualną przychodnię. Projekt zawiera w sobie elementy, które były dodane z myślą o dalszej rozbudowie. Składa się z klienta w Angularze…

One Page Angular 6

one-page-angular6

O aplikacji Mywebsite to przykład prostej strony typu One Page. Projekt powstał jako aplikacja angularowa w celu polepszenia umiejętności front-endowych. Widoki były tworzone za pomocą frameworka MDBootstrap w darmowej wersji….

Odmiana nazwisk

lastnames

O aplikacji Aplikacja Lastnames pomaga odmieniać polskie nazwiska przez przypadki. Użytkownik wpisuje wybrane nazwisko w mianowniku rodzaju męskiego, następnie zaznacza czy chce odmienić formę dla kobiety, mężczyzny lub liczby mnogiej….

St3g0 v.0.3

st3g0

O aplikacji Aplikacja St3g0 v.0.3 służy do steganografii plików graficznych i jest częścią programu pisanego w ramach studiów. Więcej szczegółów na temat algorytmu LSB we wpisie: https://sandralewandowska.pl/steganografia/383/lsb/ Po wybraniu przycisku…

Steganografia sieciowa

steganografia sieciowa

Kolejną popularną odmianą steganografii jest steganografia sieciowa, poświęcona technikom tworzenia ukrytych kanałów w protokołach sieciowych. Użycie ukry- tego kanału pozwala na przekazanie sekretnej wiadomości poprzez sieć, która może być narażona…

Metoda modyfikacji kolorów indeksowanych

Metoda modyfikacji kolorów indeksowanych

Akrykuł wyjaśnia budowę pliku GIF i przykład steganografii metodą modyfikacji kolorów indeksowanych. Obraz w formacie GIF jest plikiem indeksowanym. Oznacza to, że piksele nie zawierają bezpośrednio informacji o kolorach RGB,…

Metoda procentowa

metoda procentowa

Metoda procentowa dotyczy obrazów monochromatycznych, czy takich, których typ MIME to TYPE_BYTE_BINARY. Dzięki temu barwa piksela może być przedstawiona tylko jako wartość 0 – czarna lub 1 – biała. Poniższy…

Algorytm LSB

algorytm lsb

Algorytm najmniej znaczącego bitu (ang. Least Significant Bit) jest najprostszą i najczęściej stosowaną metodą steganograficzną dla obrazów. Przyjmijmy, że chcemy ukryć dowolne dane binarne (tekst, obraz lub inne dane przedstawione…

Steganografia cyfrowa

fantasy-image

Dzisiejszy wpis dotyczy najbardziej popularnej i znanej formy steganografii. Steganografia cyfrowa opiera się na ukrywaniu danych w plikach multimedialnych. Zazwyczaj w tym celu stosowany jest najprostrzy rodzaj steganografii, gdzie bezpieczeństwo…

Model kanału podprogowego w problemie więźnia

prison

Poniższy wpis wyjaśnia pojęcie kanału podprogowego, który jest szczególną formą steganografii oraz obrazuje mechanizm wymiany informacji pomiędzy dwiema wtajemniczonymi stronami. Kanał podprogowy to połączenie pozwalające na nawiązanie dodatkowej, ukrytej komunikacji…

Rodzaje steganografii

keys

Wybór nośnika ukrytych danych teoretycznie jest nieograniczony. Od prostych metod historycznych opartych na zjawiskach biologiczno-chemicznych przez steganografię językową po pliki cyfrowe i protokoły kryptograficzne. Niezależnie od rodzaju kanału komunikacji i…

Krótki zarys metod historycznych

padlck

Chociaż samo pojęcie steganografii pojawiło się dopiero w XV wieku, w książce niemieckiego mnicha Johannesa Trithemiusa [1], techniki ukrywania informacji były stosowane już w starożytności. Świadczą o tym zapisy w…

Wstęp — czym jest steganografia?

binary-cat

Ciągle postępująca informatyzacja społeczeństwa sprawiła, że coraz większa część naszego życia jest związana z globalnym przesyłem danych przez sieć internetową. Internet stał się istotnym medium komunikacyjnym, wykorzystywanym nie tylko na…


Powrót do strony głównej