O aplikacji

Mywebsite to przykład prostej strony typu One Page. Projekt powstał jako aplikacja angularowa w celu polepszenia umiejętności front-endowych.
Widoki były tworzone za pomocą frameworka MDBootstrap w darmowej wersji. Do tłumaczenie strony użyłam biblioteki ngx-translate.

Dodatkowe informacje

Aplikacja zdeployowana na GitHub Pages za pomocą angular-cli-ghpages.
Użycie dla projektów na Angular CLI 6:
$ ng build --prod --base-href "https://[USERNAME].github.io/[REPOSITORY_NAME]/"
$ npx ngh --dir=dist/[PROJECT_NAME]

Uruchomienie lokalne

1. git clone https://github.com/sanlew/mywebsite.git

2. npm install

3. ng serve

4. Przejście do http://localhost:4200/

Podgląd online – https://sanlew.github.io/mywebsite/

Kod – https://github.com/sanlew/mywebsite