O aplikacji

Aplikacja to sam klient w Angularze 6. Prezentuje formularz rejestracji podzielony na 3 kroki. Wygląd częściowo bazuje na wyglądzie aplikacji Clinic Jednak tutaj walidacja formularza używa template-driven forms.
Tak jak w innych aplikacjach użyto frameworka MDBootstrap w darmowej wersji. Częściowo dodałam tłumaczenie strony za pomocą biblioteki ngx-translate. Przełączanie języka zostało zaimplementowane w Clinic

. Domyślny język można też zmienić w pliku app.coponent.ts zmieniając symbol języka na ‘pl’translate.setDefaultLang('en')

Dodatkowe informacje

Aplikacja zdeployowana na GitHub Pages za pomocą angular-cli-ghpages.
Użycie dla projektów na Angular CLI 6:
$ ng build --prod --base-href "https://[USERNAME].github.io/[REPOSITORY_NAME]/"
$ npx ngh --dir=dist/[PROJECT_NAME]

Uruchomienie lokalne

1. git clone https://github.com/sanlew/register.git

2. npm install

3. ng serve

4. Przejście do http://localhost:4200/

Podgląd online - https://sanlew.github.io/register/

Kod - https://github.com/sanlew/register