Sandra Lewandowska

Witaj w mojej przestrzeni!

Odmiana nazwisk

O aplikacji

Aplikacja Lastnames pomaga odmieniać polskie nazwiska przez przypadki. Użytkownik wpisuje wybrane nazwisko w mianowniku rodzaju męskiego, następnie zaznacza czy chce odmienić formę dla kobiety, mężczyzny lub liczby mnogiej. Po wciśnięciu “OK” program przeszukuje plik tekstowy, aby dopasować podane nazwisko do wzorca odmiany. Uwaga. Program posiada ograniczoną bazę wzorców i mimo dołożonych starań, mogą pojawić się nazwiska, których odmiana nie będzie uwzględniona lub będzie niepoprawna. Niektóre nazwiska posiadają również więcej niż jedną dopuszczalną formę odmiany, np. Gołąb (dopełniacz Gołębia lub Gołąba)

W programie użyto:

JavaFX 8 – odpowiada za graficzny interfejs aplikacji z pomocą Gluon Scene Builder,
Java 8 – jako minimalny wymóg do współpracy z JavaFX 8,
JUnit 4 – proste testy do sprawdzenia poprawnej odmiany,
regexp – wyrażenia regularne do odnalezienia odpowiedniej reguły odmiany nazwiska.

Kod – https://github.com/sanlew/lastnames

Uruchomienie aplikacji

1. mvn clean install -U
2. mvn jfx:jar
3. cd target/jfx/app
4. java -jar lastnames-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar

St3g0 v.0.3

O aplikacji

Aplikacja St3g0 v.0.3 służy do steganografii plików graficznych i jest częścią programu pisanego w ramach studiów.

Więcej szczegółów na temat algorytmu LSB we wpisie: https://sandralewandowska.pl/steganografia/383/lsb/

Po wybraniu przycisku Next zostaje wywołana metoda validate() danego kontrolera. Jeśli brakuje pola lub jest uzupełnione nieprawidłowo, wyświetlony zostaje komunikat o błędzie a przejście do kolejnego kroku jest blokowane.

Użyte technologie/narzędzia/biblioteki:

JavaFX 8 – odpowiada za graficzny interfejs aplikacji z pomocą Gluon Scene Builder,
Java 8 – jako minimalny wymóg do współpracy z JavaFX 8,
Maven – do pobrania bibliotek wymaganych w projekcie,
Google Guice – użycie adnotacji @Inject dla pól pozwala otrzymać udostępniony obiekt WindowData. Ułatwia to przedstawienie poszczególnych kroków formularza na osobnych widokach,
slf4j z log4j – wyświetlanie/zapis logów.

Prezentację aplikacji można zobaczyć na poniższych filmach.
W pierwszym wideo ukrywaną informacją jest plik graficzny, a w drugim zwykły tekst.

Link do kodu: Kod – https://github.com/sanlew/st3g0

Uruchomienie aplikacji

1. mvn clean install -U
2. mvn jfx:jar
3. cd target/jfx/app
4. java -jar stego-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar