Sandra Lewandowska

Witaj w mojej przestrzeni!

Odmiana nazwisk

O aplikacji

Aplikacja Lastnames pomaga odmieniać polskie nazwiska przez przypadki. Użytkownik wpisuje wybrane nazwisko w mianowniku rodzaju męskiego, następnie zaznacza czy chce odmienić formę dla kobiety, mężczyzny lub liczby mnogiej. Po wciśnięciu “OK” program przeszukuje plik tekstowy, aby dopasować podane nazwisko do wzorca odmiany. Uwaga. Program posiada ograniczoną bazę wzorców i mimo dołożonych starań, mogą pojawić się nazwiska, których odmiana nie będzie uwzględniona lub będzie niepoprawna. Niektóre nazwiska posiadają również więcej niż jedną dopuszczalną formę odmiany, np. Gołąb (dopełniacz Gołębia lub Gołąba)

W programie użyto:

JavaFX 8 – odpowiada za graficzny interfejs aplikacji z pomocą Gluon Scene Builder,
Java 8 – jako minimalny wymóg do współpracy z JavaFX 8,
JUnit 4 – proste testy do sprawdzenia poprawnej odmiany,
regexp – wyrażenia regularne do odnalezienia odpowiedniej reguły odmiany nazwiska.

Kod – https://github.com/sanlew/lastnames

Uruchomienie aplikacji

1. mvn clean install -U
2. mvn jfx:jar
3. cd target/jfx/app
4. java -jar lastnames-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar